Gua Tsaur – tempat dua orang mulia itu bersembunyi

gua tsaur

Gua Tsaur terletak di Jabal (gunung) Tsaur yang tingginya ± 730 m, tepatnya 4 km di sebelah selatan Masjidil Haram. Asal mula penyebutan Jabal Tsaur diambil dari nama Tsaur bin Abdi Manaf yang tinggal di gunung ini.

Gua ini memiliki dua pintu, pintu yang pertama di arah barat, dan pintu yang kedua di arah timur. Tingginya 1,25 m. Sedangkan jarak tempuh dari kaki gunung hingga ke gua, sekitar 1,5 jam dengan berjalan kaki.

Sejarah hijrah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam terkait erat dengan gua ini. Beliau dan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallaahu ‘anhu bersembunyi di dalam gua ini selama 3 malam, untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan hijrah kota Madinah.

Pelajaran

Allah ta’ala menyebutkan gua ini dalam firman-Nya, “Jika kalian tidak menolongnya [Muhammad], maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. [Yaitu] ketika orang-orang kafir [Mekkah] mengeluarkannya sedangkan dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Dia berkata kepada temannya, ‘Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita.’ Maka Allah menurunkan ketenanganNya kepada [Muhammad] dan membantunya dengan tentara yang tidak kalian lihat, dan menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah. Kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.” [QS. At-Taubah : 40].

Meski demikian, tidak ada anjuran syariat untuk mengunjungi tempat ini dalam rangka ibadah atau mencari berkahnya. Gua ini mengingatkan kita pada perjuangan dan pengorbanan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dan keluarga Abu Bakar. Profil para pahlawan sejati yang siap melakukan apa saja demi agama Allah ta’ala.

Benar, kendati Allah telah menjanjikan pertolongan, namun kita tetap berkewajiban untuk menyusun strategi dan menempuh sebab kedatangannya.

Sumber : “Ketika Tanah Suci Berbicara“, TIM ILMIAH Indonesian Community Care Center, www.markazinayah.com

11/11/2015 | Manasik Haji Umroh | 0 Comments

Leave a comment