Kenapa Puasa Memiliki Dua Kegembiraan? Ini Hikmahnya (bagian 2)

19-Ramadhan 1438 H

Kenapa Puasa Memiliki Dua Kegembiraan? Ini Hikmahnya

Dalam hadis Muttafaq ‘Alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda:
للصائم فرحتان فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه،
Artinya: “Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan: kegembiraan tatkala berbuka, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabb-nya”.
Hadis ini merupakan penggalan hadis dari redaksi hadis yang lebih panjang dalam Shahih Bukhari (7492) dan Muslim (1151).

Sabda beliau: kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabb-nya

Tentunya, seorang muslim yang benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, akan mendapatkan ganjaran pahala dan ridha Allah ta’ala. Sebab itu, tidak aneh kalau ia akan menjumpai Allah ta’ala diakhirat kelak dengan rasa gembira dan ceria. Alasannya:

Pertama: Kegembiraan akan menyaksiakan dan mendapat pahala dan ganjaran puasa yang Allah khususkan padanya dan Dia yang akan langsung menyerahkan hal tersebut kepada orang yang berpuasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi:
كل عمل ابن آدم له إل الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » «
Artinya: : “Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung ”. (HR Bukhari dalam Shahihnya: 2/226 dari hadis Abu Hurairah
radhiyallahu’anhu).

Para ulama telah memberikan penjelasan makna redaksi hadis “ia hanyalah untukku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran pada-Nya secara langsung ” diantaranya: Bahwa semua amalan anak adam bisa dijadikan sebagai tebusan atas qishash/pembayaran kezalimannya antara dia dengan orang-orang yang ia zalimi. Bila ia memiliki sifat zalim, maka orang-orang yang ia zalimi akan menuntut dia dihari kiamat kelak dengan mengambil beberapa amalan kebaikan/pahalanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain, dimana seseorang pada hari kiamat kelak datang dengan membawa pahala amalan-amalan shalih laksana gunung, akan tetapi ketika di dunia ternyata telah mencela orang lain, atau memukulnya, atau memakan harta orang lain secara zalim, sehingga pahala-pahalanya tersebut diambil darinya, dan diberikan pada orang-orang yang ia zalimi, hingga bila pahalanya telah habis dibagi-bagi, maka dosa-dosa orang-orang yang ia zalimi yang belum mendapat bagian pahalanya, dipindahkan padanya, lalu ia dijerumuskan kedalam neraka. (lihat: Shahih Imam Muslim: 4/1997 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu’anhu).

Kedua: Ia berjumpa dengan Rabb-nya karena akan mendapatkan derajat yang tinggi dihadapan Allah ta’ala karena sebab pahala dan ganjaran puasa dan kesabarannya dalam menjalankannya. Ketiga: Bergembira karena mengingat nikmat Allah ta’ala dan taufiqNya atas dirinya tatkala didunia dalam kesuksesan menjalankan ibadah puasa hingga mendapatkan ridha, derajat yang tinggi, dan ampunan-Nya.

Demikian, semoga kita diberikan anugerah untuk mendapatkan dua kegembiraan ini
didunia dan diakhirat kelak, aamiin.

Rujukan :
Syarh Muwaththa’ – Al-‘Allamah Az-Zarqani (1/297)
Ikmaal Al-Mu’lim – Imam Qadhi ‘Iyadh (4/112)
Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim – Imam Nawawi (8/31)
Lathaaif Al-Ma’aarif – Hafidz Ibnu Rajab (hal.156-157)
Al-Taudhih Li Syarh Jami’ Shahih- Al-‘Allaamah Ibnu Al-Mulaqqin (13/29-30).
Al-Tanwir Syarah Jami’ Shaghir – Al-‘Allaamah AbdurRauf Al-Munawi (7/852)
Fath Al-Bari – Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (4/118)
Mirqaat Al-Mafaatiih – Al-‘Allaamah Mulla Ali Qari (4/1363)
Nail Al-Awthar- Imam Asy-Syaukani (4/428)

Sumber : TUNTUNAN RAMADHAN: ANTARA RITUAL TAHUNAN DAN PENYUCIAN JIWA (Kumpulan Tulisan dan Terjemahan Seputar Ramadhan), Maulana La Eda, Lc.

Like fanpage dan instagram kami @almadinahtour untuk mendapatkan artikel-artikel islami bermanfaat dan informasi Haji dan Umroh yang murah dan terjangkau.

www.almadinahtour.com
082265938444
087738628444 (WA)

06/14/2017 | Ibadah | 0 Comments

Leave a comment